Ana sayfa Hakkımda

Hakkımda

Biyografi

Gerek batı gerekse İslam felsefesine ait dokümanlar arasından itina ile seçilmiş eserlerin uzun bir süreçte incelemelerini yaparak , denemez isem olmayacak noktasında bazı deneyimlerimi kaleme alma cür’etini gösterdim . Kişisel tespitlerimi diyorum , çünkü benim yayınlarımda var olan tespitlerin hepsi kendi iç dünyama aittir . Elimden geldiğince entelektüel süzgeçten geçirerek elde etmeye çalıştığım fikirlerim literatürdeki pek çok felsefi eserin izlerini taşır . Ancak en basit ifadesi tarihsel materyalizm ve İslam Sufizimi arasındaki dağarcıktan oluştuğudur.

Sufizimi bir insanın iç aleminde var olan farklı metafizik yönlerinin yönetimi olarak ifade etmek mümkün ise , bu alemden elde edilen bilgiyi kuramsal hale getirmeye da Tasavvuf olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır.

Çerçevesini çizmeye çalıştığım bu alandaki yazılarımın , anlık olarak yaşadığımız algılarımız dan oluşan hikayesini gönül , benlik ve Allah’ın isimleri arasındaki varlığını manevi olarak açıklayabildiğimiz bir ilişkinin üzerine kurgulandığını göreceksiniz.

Günlük yaşamda özensizce kullandığımız kavramların arkasında , insanı oluşturan gerçek faillerin talip olduğu roller ve hikayeleri elden geldiğince detaylandırılarak açıklanmaya çalışılacak.

Beğenmeniz dileği ile ….Doğrusunu Allah bilir .

Cafer Tayyar Ceyhan