El Azim İsminin Yorumu

Nefsin benlik kaygısının en yoğun etkisini gösterdiği alanlardan bir tanesi de güç kavramı üzerinden algılaştırdığı eğilimleridir . Nefs gücü bir meseleyi halledebilmekte gösterilen etkinlik olarak kabul etmektedir . Çevresinde bu bağla bağlı olduğu insanlar üzerinden de bir güç hiyerarşisi oluşturur . Bir meseleyi halletmek konusunda ya karşısındakinin duygusal kontrolü altına girer ki bu duyguya karşısındakinden çekinmek diyebiliriz ya da ben tüm meselelerimi kendim hallediyorum diyen bir öz güven zeminindedir . El Azim İsmi benliğimizin yukarıda ifade edilen kavramların oluşturduğu yelpazedeki duygularımızı kapsamaktadır.

Güçlü insan profili nefs açısından kendi ulaşabileceğinin ötesinde ihtiyaç duyulduğunda üst düzey karmaşık ilişkilere sahip , kendisine herhangi bir ekonomik problemin varlığında yardım etme imkanı ve gücü olan , toplum tarafından itibar ve saygınlığı tescil edilmiş , kısaca meselelerin halledilmesi konusunda  kendinde vehmettiği tüm yetersizlikleri üzerinde barındıran ve davranışlarını onun bütün hassasiyetlerini hesaba katarak , daima ölçülü kısacası çekinerek yaklaştığı kişiliktir .

Bir kaç farklı açıdan bu konuyu anlamaya çalışırsak şu örnekleri sıralayabiliriz , güç kavramının kısmen de olsa ekonomik yeterlilikle irtibatı vardır ancak tümünün bundan ibaret olduğunu söylemek herhalde doğru olmaz . Karşılaştığımız maddi külfetleri olan bir sorun karşısında eğer parasal imkanlarımız buna yetiyorsa ” ben bu işi hallederim ” dediğimiz nefsani bir öz güven halimiz vardır. Bu nefsani hal asla böyle bırakılmamalı ve El Azim ismi ile nefsin şirke açtığı kapı kapatılmalıdır . Çünkü bu meselenin hal edilmesindeki imkanı bize sağlayan yüce yaratıcı gücün gerçek sahibidir . Aynı konuyu tam tersinden ele alalım ve maddi gücümüz sorunu halletmek için yeterli olmasın burada da nefs ” ben hayatında hiç bir şeyi halledemeyen biriyim ” serzenişi ile kendi acizlik beyanını tasdik etmeye kalkar . Bu nefsani acizlik duygusu zaman zaman bünyeyi kaplar ve halledilemeyen meselelerin duygusal boyutunu oluşturabilir . Böyle durumların tek çözümü El Azim ismi şerifidir .

Nefsin bizi kendine güvenle , kararlı bir ifade ile etkileyici bir ses tonu ile konuşmaya sevk ettiği öz güven halinin de arkasında yatan oyun ben her türlü zorluğumu kendim hallederim beyanına zemin oluşturmaktır . Böylece çevresinin kendisine belli bir çekince ile yada etkilenerek yaklaşımını sağlayacaktır . Yine kendisinden kendi gücüne yakışan adilane bir tavrı sergileyen biri karşısında hissettiğimiz güçten etkilenme duygusu da bunun bir örneğidir .

Şehirdeki eğitim masraflarımızı üstlenen amcamızın yanında kaldığımız sürece tüm davranışlarımızı onun duygusal etkisi ve çekincesi altında oluşturmamızı isteyen nefs aslında o benim bütün meselelerimi hallediyor ve benim hakkımda karar sahibi diyerek gerçek güç sahibini devre dışı bırakmaya çalışmaktadır . Yine bizim için önemli bir miras konusunda söz sahibi olan biri karşısındaki tavırlarımız eğer onun duygusal kimliği altına girmeye doğru bizi yönlendiriyorsa ki bu hakkımızda karar verme yetkisi sahipleri karşısında hissedilen bir eğilimdir nefsin aynı oyunundan söz etmek mümkündür . Bu güç oyunu günlük yaşantımızdaki pek çok noktaya sirayet etmektedir . Bir aile içinde fertlerin babaya duyduğu bizim yerimize pek çok şeyi hallediyor dediği ve ona karşı duyulan çekince , bir çalışanın patronu için duyduğu güç aldatmacası yine aynı şekilde güç konumundakilerin kendileri adına yönlendirildikleri nefsani , işleri halleden benim vehmi nefsin güç konusundaki illüzyonlarıdır .

Kendisine ait olmayan üstünlük makamlarından gücü kendisine ait sanma vehmi ile aşağılanmayı kabul noktasından acizliği hiç tereddüt etmeden şiar edinen nefsin yapmak istediği bünyeyi güç konusunda yönetmektir . Aslında istediği tabii ki güçtür , bunu şuradan anlıyoruz durumu ne olursa olsun nefs gelecekte oluşabilecek bir imkanla davranışlarında özgürlük ve güç sahibi olabileceği bir olanak beklemektedir . Şöyle düşünelim bir iş veya başka bir nedenle eline maddi imkan geçeceğini bilen nefs o günün hayali ile ” o zaman istediğim her şeyi yapabileceğim günlere kavuşacağım ” algılarını bünyeye sıkça yönlendirir . İlerde özgürlük kavramı açıklanmaya çalışılacak , nefsin böyle gelecekte olacak değişimleri, özgürleşeceğim ve her şeyimi halledeceğim günler yakındır vehmine dönüştürdüğünde biz bu algıları Allah ‘ ın Aliyy ve El Azim isimlerini anarak bertaraf etmeliyiz .

Son bir bölüm olarak nefsin gücü fiziksel olarak algılattırmaya çalıştığı bir eğilimden söz etmekte fayda var . Fiziki olarak bir insan diğerinden güçlü olabilir , bir toplulukta diğerinden . Akşamleyin sokakta dolaşırken birkaç kişilik bir gurup gördüğünüzde ” bunlar benden daha güçlü bana zarar verebilirler ” diye gerçekle hiç bir alakası olmayan bir algı oluşturabilir nefs . Veya iki farklı gurubu yan yana gördüğümüzde güç olarak bunları kıyaslayabiliriz . İşte bu nefsani kıyaslar güç açısından batıl birer vehimdir ve hepsi gerçek gücün kim olduğuna dair bilincimizle EL Azim ismi ile bertaraf edilmelidir .