Malikül Mülk İsminin Yorumu

İnsan kompleksi birbirinden çok farklı unsurların bir bileşimidir ve insan nefsinin bu bileşenleri mülkiyet konusunda değerleme eğilimi , kendisinde olanlarla  diğerlerinin sahip olduklarını kıyaslama yöntemi ile ortaya çıkar . Başka bir ifade ile her şeyin mülkiyeti bana ait demeyi , benimki senden daha fazla daha üstün veya bunlar benim diyen karşılaştırmaları yaparak gerçekleştirmek ister . İşte bu eğilime nefsin sahiplenme illüzyonu diyebiliriz .

İnsan nefsinin sahiplendiği ve kıyasların konusu ettiği bu unsurlar nelerdir , belki hepsini değil ama önemli sayılabilecek bazılarını şöyle sıralamak mümkündür ; yetenek , ilim , mal mülk, zeka , beden , güzellik , emek , gönül , ruh diğer bir ifade ile insanı oluşturan maddi manevi tüm bileşenler . İşte nefs tüm bu bileşenleri davranışlarda kıyaslar yaratarak mülkiyeti tamamen Allah ‘ ait olanı şahsileştirmek ister .

Nefsin şahsileştirme algısında kendisini veya diğerlerini o mülkten mütevellit görmek vardır . Benim evim derken ben ve evim birlikte anılırız , aynı şeyiz vehmi vardır . Çok güzel bir kızdan bahsederken kızın güzelliğinden başka hiç bir şey düşünülemez onların ikisi özdeştir vehmi ile mülkün şahsileştirilmesi aynı şeydir ve nefsimiz bizi bu şirkin içine çekmeye çalışır . Bunu şöyle açıklayabiliriz benim evim seninkinden daha güzel gibi bir düşünceyi çevremizdekilerle konuşurken zihnimizde tespit ettiğimiz an , evimizin gerçekten büyük oluşu , modern oluşu ,  pahalı bir semtte oluşuyla ilgili sadece evin özelliklerinden bahsettiğimiz ancak nefsin zihnimize muhataplarımızın sahip oldukları ile kıyaslama yapmaya başladığı andır . Burada sadece evin özelliklerinin kıyaslanması ve şahsileştirme , sahiplenme vardır , dikkat etmek gerekir ki bu durum El Şekür isminde olduğu gibi Allah’ın bu evi almak için bize sağladığı imkanların bir kıyaslaması değildir . Esmaül Hüsna yani Allah’ın isimlerini ifade etmek ve ayırt etmek bazen aynı ışın kaynağından yayılan ışık huzmelerinin varlığını birbirinden ayırmak kadar zor olabilmektedir . Bu yüzden çerçeveyi anlayabilmemiz bu ayrımı yapabilmek için çok önemlidir . İşte burada mal ve mülkün , Malikül Mülk ismi çerçevesinde nasıl anlaşılması gerektiğini anlamaktayız . Bu isimdeki çerçeve sadece sahip olunan şeyin özelliklerinde başkaları ile bir kıyas ve şahsileştirme vardır.

Ben altı aylık kursu iki ayda tamamladım ifadesini kullanırken , nefsimiz bizi zaten ben diğerlerinden daha zekiydim algısının muhatabı yapar yada ben ne kadar zekiyim anlıyorsunuz değil mi vehmi ile davranışa sürükler . İşte böyle mülkiyeti Allah ‘ a ait söz konusu unsurlar nefsin sahiplenme eğiliminin sahasına yine nefs tarafından sürüklenmeye çalışılıyorsa biz gönül akıl işbirliğimizin oluşturduğu mülkiyet bilincimizle Allah ‘ ın Malikül Mülk ismini anarız .

Ben insanlar arasında ilmimle anılıyorum , bu noktaya benden başka kimse ulaşamaz gibi yada ben öyle güzel basketbol oynarım ki insanlar beni böyle tanırlar , yeteneğim tartışılmaz ben bu konuda her kesten iyiyim gibi eğilimler mülkün şahsileşmesine , nefsin sahiplenmesine şirk manasında birer örnektir . Mülk vehimlerinde kıyaslar donuk birer duygusal eğilimdir ve nefsin gerçeği kavrayamamasının bir sonucudur , gönül mülkün şahsileşmesine sıcaklık göstermez ve her türlü nefsani kıyas karşısında bünyeye mülkün sahibini hissettirmeye çalışır ve bu durum mutlaka bilinç haline dönüştürülmelidir .

Yine nefsin emeğin kıyaslanması üzerine batıl bir illüzyon hali vardır . Aynı sektörlerde belli bir biçimde faaliyet gösteren arkadaşlar bir arada yaptıkları işlerden bahsederken nefs bir taraftan bu mesailere ait kıyaslamaları zihnimizde dolaştırır. Kim daha büyük bir firmada üst düzeyde çalışmış ve dalında daha başarılı olarak önemli işlere imza atmıştır , kısacası daha beceriklidir gibi sorgulamalar ve karşımızdakine emeğimiz konusunda üstün gelme eğilimleri bünyemizi kaplar . İşte burada nefsin yapmaya çalıştığı emeği şahsileştirerek kendi kıyas eğiliminin mevzusu yapmaktır . Bir çalışma hayatı içerisinde hangi kademede olursa olsun bir bireyin emeğinin kalitesini ölçecek olan hiç kuşkusuz Malikül Mülk tür.

Böylece yaratılmış maddi manevi tüm varlık alemi Allah ‘ ın bir mülküdür ve bunun hiç bir parçasına bu benim veya bizim diye bakmamak mülkiyet bilincinin bir cüz ‘ üdür .