El Vasi İsminin Yorumu

Biz yüce yaratıcımızın varlık alemi üzerindeki muradını ve davranışlarımız konusunda onun sözlerine binaen elde edeceklerimizi ve yine onun beyanları doğrultusunda hakk diye isimlendirdiğimiz gerek afaki , gerek enfüsi davranış bilincini İslami kaynaklar çerçevesinden öğrenmekteyiz ki bu konuda hiç bir şüphe yoktur . Yaratıcımızın da  bu sınırlar etrafında kalındığı sürece kulları için son derece cömert olduğu açıktır . Diğer bir ifade ile bu hayat ve ahiret konusunda ihsanı , affediciliği , selamet vericiliği ve sayamadığımız pek çok konu için kulunun yanında olduğunu zaten kendisi bildirmekle beraber , kullarının da bu yüce isminin ihatası altında olduğu bir vakıadır .

Ancak bilindiği gibi insanın duygularını , düşüncelerini , psikolojisini etkisi altına çalışan ve kısaca insanın bünyesine yansımaya çalışan ve davranışları konusunda onu etkisi altında tutmaya çalışan bir nefsi vardır ki , üzerinde söz söyleme cür’etinde bulunduğumuz bu isimde hakk temelinde ki tüm dirayetlerimizi ayartma duygusu dediğimiz ana bir duyguya bağlı olarak batılın çekicilik aldatmacasına dönüştürmek ister .

Gönlümü eğlendirmek , felekten bir gün , bir gece çalmak gibi başlangıçta çok masum gibi gözüken bir düşüncenin ürünü nefsani haktan batıla yada haramlar dünyasına yolculuk baştan çıkartmak , kaçamak yapmak , yoldan çıkartmak , kışkırtmak gibi duygular kullanılarak gerçekleştirilmek istenir . Burada ki her batıl duygunun bir çekiciliği olduğu unutulmamalı ayartma duygusu altında hepsinin bir benzerliği olduğu bilinmelidir .

Şimdi bir kaç örnekle nefsin ne tip gerekçelerle insanı ayartmaya çalıştığını anlatmaya gayret edelim . İşiniz gücünüz iyidir , yoğun bir haftanın son çalışma günü akşam saatlerinde , belki evinize dönerken , aklınıza şöyle bir şey gelirse , ya bu kadar çalıştık , tüm işlerimizi hallettik , önemli miktarda bir parayı da cebimize koydum , bir az eğlenmeyi hakketmiyor muyum , felekten bir gece çalsam ne olur diyerek size ulaşmaya çalışan ses , nefsin hakkı batıla dönüştürme gayretidir . Her kezin kendine özgü zaaf noktaları olabilir bu konuda ve nefs o kişiyi o zaaf noktasından mutlaka zorlayacaktır .

Bu ayartma duygusunu insan arkadaşlarına da yaymak isteyebilir , eğer nefsi kendisini baştan çıkmak konusunda çok zorluyorsa insan bu gönül eğlendirme illüzyonuna arkadaşlarını da dahil etmek ister . İşte bu tip haktan batıla dönüştürülmek istenen ayartıcı duygularımızı algıladığımızda bu isim anılmalıdır .

Karşı cinslerinde birbirleri üzerinde cazibeye diğer bir ifade ile çekici bulmaya , çekiciliğe , kışkırtıcılığa bağlı olarak yukarıdaki tüm kavramları ihtiva eden nefsani baskılar altında olması söz konusu olabilir . İnsan muhakkak hakk çerçevesinde kendisine bir hayat kurma eğiliminde olan bir varlıktır . Ancak onun yaşamı boyunca peşini bırakmayacak , bu küçük kaçamaklar , gönül eğlendirmeler , kısa süreli değişiklikler arada sırada olsa ne iyi olurdu diyen bir nefsi vardır . Bu duygu insan nefsine ait en tehlikeli duygulardan birisidir , küçücük kışkırtıcı bir algının insan hayatını mahvedebileceğini bile gözardı edebilen bir duruşu vardır nefsin . Karşısında ki insanı kendisi için çok kısa süreli bir gönül eğlendirme aracı olarak görmesi , insanı o çekim alanının içine sürükleyebilmek için ayakkabı topuğundan çıkan bir sesi dahi çekicilik vesilesi olarak algılaştırması insan üzerinde oldukça etkili olabilir .

Nefsin bu kaçamak duygusu insanın rutin yaşam biçiminde bir değişiklik arama eğilimidir ve gün içerisinde insan nefsin tarafından bu algıya pek çok kez yönlendirilebilir . Burada elbette şunu demek istemiyorum karşı cins insan için yaklaşılmaması gereken bir tehlikedir . Tehlikeli olan illüzyon yukarıdaki kavramlar çerçevesinde örneğin çekiciliğin sonucu olan bir etki ile çekici bulunan o insanı yaşamamıza dahil edip bir süre vakit geçirme , onu bir kaçamak olarak görüp bir akşam yemeğine gitme , arabanızla gezerken onu da alıp bir çay içme içmeyi kaçamak olarak algılama gibi nefsani ayartıcı duygulardır .

İnsanları yaşamımızdaki rutinliği değiştirmek için , gönül eğlendirme şeklinde kullanmakta bir beis görmeyen nefsani duyguları bertaraf etmek için Allah’ın El Vasi İsmini anmak bizi haktan batıla dönüştürülmeye çalışılan gönül alemimizde sabit kılacaktır .