El Vahid İsminin Yorumu

Bu ismi şerif çerçevesindeki algılar riyakar bir nefsin izlerini taşır. Riyakarlık içerisinde iki eğilim barındırır ancak bu tek bir kavramın açılımıdır ki  yakınlık olarak  ifade ettiğimiz , yine insanların  yakınlığını elde etmek yada onlar desinler diye yapılan yapmacık ve samimiyet sorgulamasına sürüklendiğimiz muhatabı olduğumuz kişilerin düşünce ve davranışlarında içtenliğini kıyaslayan nefsani hallerin algılarıdır.

Temeli samimiyet sorgulaması ile ilgili olan bu isimde nefsani hallerin  iki yüzünden biri riyakarlık , olduğundan farklı görünmek veya insanlar desin diye yapılan davranışlar, diğeri ise içerisinde çevremize karşı zaman zaman hissettiğimiz sıcaklık , soğukluk , mesafeli olma duygularını barındıran nifak benzeri diğer bir ifade ile ara bozuculuk eğilimidir .

Kavramları belirginleştirmek niyetiyle iki basit örneği şöyle verebilmek belki mümkün olabilir , camiye giden bir müminin zihninde çoğu zaman şu nefsani algı oluşmaktadır , cemaat bugün beni sabah namazında görecek gibi özünde insanların yakınlığını elde etmek ve devamında onlar desinler diye yapıldığını bize düşündürtmeye çalışılan bu nefsani eğilim batıl bir vehimdir ve riyakar nefsin ifadesidir . Diğeri ise , yanımızdaki birine kolumuz dokunduğunda nefsani bir yakınlık ve samimiyet sorgulaması başladığını hepimiz fark ederiz ve hemen akabinde onun yaklaşabilmek için nasıl davranmamız gerektiği konusunda düşünmeye başlarız.  İşte bu durumlarda hemen tevhidi bilincimiz devreye girerek gerek ibadetlerimizde , gerek şahsi ilişkilerimizdeki merkezde öncelikle Allah ‘ ın yakınlığını elde etme zorunluluğumuz olduğunu ve yaptığımız her şeyin ona karşı olan samimiyetimizin bir ifadesi olması  gereğini asla unutmadan ve her an  hatırlayarak El Vahid ismini anmalıyız.

Riyakar nefsin bir diğer yüzü de ara bozuculuk olarak tanımlanabilecek çevresine karşı sıcaklık , soğukluk duyguları uyandıran mesafeli olma halidir . Ana sebepleri zaman içerisinde nefsin herhangi biri hakkında biriktirdikleri ile veya o ana dayalı çıkarları ile irtibatlandırılabilecek sıcaklık veya soğukluk duyguları insanlar arasındaki ilişkilerin bozulmasına kaynaklık eden önemli nefsani vehimlerdir . Gerek nefsani bir sıcaklık gerek soğukluk özünde nefsani eğilim barındırdığından , mesafe sorgulaması hallerine dikkatle yaklaşmalı , hiç bir temel sebebi yokken bir anda çevremizden birine duyduğumuz soğukluk , sıcaklık gibi mesafeli olma hallerini iyi tanımlayıp aslı ara bozuculuk olan bu eğilimleri duygularımız arasından tespit ederek El-Vahid ismini anmalıyız . Bu durumu bir örnekle açıklamaya çalışalım , kalabalık ve konuşulan konu hakkında fikirleri açısından ikiye ayrılmış bir gurubun sohbetinde olduğumuzu düşünelim . Bizde o ana kadar ya hiç bir fikir beyanında bulunmamış yada bir fikri gurubun taraftarı olmuş olsak . Hararetli bu tartışma devam ederken karşı guruptan birine , söylemiş olduğu bazı doğru ifadelerden ötürü hak verdiğimizi ifade eden bir beyanda bulunduğumuz anda içimizde ona karşı bir sıcaklık , yakınlık duygusu hissederiz . Ama nefsimiz bunu karşındakinin yakınlığını elde etmek için bu iltifatta bulundun şeklinde tercüme eder . Bu durum ben hakkı telaffuz ettim dirayeti ile El Vahid ismi aracılığı ile düzeltilmelidir .

Ayrıca nefsin yakınlık elde etme algısına bağlı olarak davranışları yalakalık olarak tanımlattırmaya çalışan bir hali vardır . Elindeki bardağı koymak için yer arayan bir yakınımıza tepsi uzatmamız , zihnimizde yalakalık yapıyorsun gibi bir algı oluşturabilir . İşte bu , onun yakınlığını elde etmek için yapılan bir davranıştır nefsani sorgulaması , hak olan yardım etme fiiline nefsin yaklaşımıdır . Sağduyumuz ise  hak davranışları beyan eden rabbimizin yakınlığını elde etmek bizim gerçek sorumluluğumuzdur tespiti ile tekliğin kaynağına , diğer ifade ile hak davranışlarla ulaşabileceğimiz zirvesine El Vahid ismini anarak , nefsi bilinç istikametinde yönlendirir .

Sözün özünde hak bir davranışı yerine getirirken nefsin bu fiile ortak olma , hatta kendinden bilme eğilimi yatmaktadır . Tabii ki bu hak davranışların hepsini burada ifade etmek mümkün değildir ancak nefs bunların hepsinde ortaklık arar , birine yardım edersiniz nefs yarın insanlar bunu konuşacak der , birine iltifat edersiniz , nefs onun yakınlığını elde ettim der , bir düşünceye taraf olan biriyle sohbet edersiniz , nefs insanların teveccühü gayesiyle bir düşüncenin taraftarı olmuş der,  gibi sayılamayacak kadar çok yakınlık sorgulaması vardır nefsin . Öncede söylendiği gibi Allah ‘ ın hak olarak tarif ettiği tüm davranışlardan beklentimiz El Vahid olanın yakınlığı olmalıdır çünkü o işlerinde ve fiillerinde tek olandır ve teklik bilincimizde bu şekilde oluşturulmalıdır.