El Selam İsminin Yorumu

Nefsin özelliklerini anlamaya çalışarak yaptığımız yolculukta onun hak davranışları yerine getirme konusundaki bünyesel isteğe , diğer bir ifade ile gönlün ve aklın ortak eğilimlerine karşı üstü kapalı duygusal karşı çıkışlar sergilediğini görmekteyiz . Yaşamın tümü yaratıcı tarafından   yine onun istekleri doğrultusunda insanın tekamülü muradını güden hak davranışlar manzumesi olarak kurgulanmıştır . Bunlar genel olarak çalışmak ki o da hak bir davranıştır ve ibadetlerdir .

Sürekli bir programa bağlı olarak yerine getirilmesi beklenen çalışma ve ibadet sorumluluğu nefsin tahammül edemediği ve batıl eğilimlerini etkisizleştiren bir alandır ve yine bundan müthiş rahatsızlık duyar .

Duyduğu bu rahatsızlığı da yarattığı duygusal sıkıntıları bünyeye yansıtarak onu bu davranış ritüelinden vazgeçirmeye çalışır . İşte nefsin her hangi bir hak davranışı bertaraf etmek için bünye üzerinde oynadığı duygusal oyuna biz günlük yaşamda canı istememek yada isteksizlik demekteyiz .

Çalışma ve ibadetin yerine getirilişinde heyecanın kaybedilerek bunları istemeye istemeye ifa etmek ve sonunda ikisinden de vazgeçme noktasına gelme hali nefsani bir illüzyondur .

Çalışma hayatında ve beraberinde sürdürülmeye gayret edilen ibadetler ilahi beyanla ifade edildiği gibi insanın hayra ulaşacağı faaliyetlerdir , ancak bu uzun süreli bir rutindir ve nefis karşımıza bu düzeni bozmak için sık sık çıkar . Örneğin iki günlük tatilden sonra müthiş bir isteksizlik duygusu ile işe gitmeye karşı bir direnç gösterir , yada iki rekat daha nafile namaz kılayım diye düşünürken bir anda bu isteksizlik duygusunu tüm bünyemizde hissederiz . Hasta ve akraba ziyaretleri , yapacağımız her türlü yardım faaliyeti , yaşamda faal olma eğilimi gibi sayılamayacak kadar çok olumlu aktivite nefis tarafından isteksizlik duygusu ile engellenmeye çalışılır .

Batıl eğilimlerin yaşamda bir disiplin haline getirilmesi diğer bir ifade ile nefsin yaratmaya çalıştığı davranış alışkanlıkları muhakkak ki insanın ancak hüsranına sebebiyet vereceği bir istikamettir ve bizi hayra , selamete ulaştırmayacağı yaratıcı tarafından beyan edilmiştir . İşte bu sebeple nefsin haktan batıla dönüştürmek konusunda insan üzerinde oynadığı oyunların en etkili olanlarından biri yine hakka karşı yaratacağı isteksizlik duygusudur ve bunu sürekli tekrarlar . Biz hiç tereddütsüz bu duygunun etkisi altında kaldığımızda Allah ‘ ın El Selam ismini anmalı bünyemize nefs tarafından yansıtılan bu isteksizlik duygusunu bertaraf etmeliyiz .