El Şekür İsminin Yorumu

Şükür El Şekür e elinde bulunan imkanlara ( nimetlere )ve hayat boyunca tüm sunulmuş olanlara , diğerlerinin sahip oldukları ile bir kıyasa gitmeksizin teşekkür etmektir . İnsanoğlunun var edilerek hayatı yaşatılmasının temel amacı hakka şahit olması , diğer bir ifade ile Allah varlığına kıyasen ne ifade ettiğinin bilincine varmasıdır . Ancak bu süreç takdire binaen maddi imkanlara gereksinim duyularak tamamlanır , çok basit bir ifade ile insanoğlunun gerçek ihtiyacı hakka şahit olurken sadece canlılığını sürdürebilmek için muhtaç olduklarıdır . Fakat dünya hayatının mal üretmek ve para kazanmak gerçeğine bağlı olarak , nefsin doyumsuzlukları bu ana kuralı görmezden gelir ve sahip olunan imkanları , kendini diğerlerinin sahip oldukları ile kıyaslayan belli duygular geliştirir ve bünyeye bu duyguları hakim kılmaya çalışır .

El Şekür İsmine bağlı olarak nefis şu ana duygular çerçevesinde kendisi için bir hareket alanı bulmaya çalışır . Yelpazenin bir ucundaki halimiz olan , insanlara hayatı boyunca ihtiyaç duydukları her şeyi verenin , imkanları bir takdir ölçüsünde dağıtanın Allah olduğu konusunda hiç bir şüphe içermeyen ihlas veya dürüstlük duygusu , diğer ucu ise bu imkanların nereden geldiğinin ve kime ait olduğunun hiç bir hesabını yapmayan sadece halinden şikayetçi yada hoşnutsuz olan neticede samimiyetsizlik olarak tanımlanabilecek nefsani duygularımızdır .

Nefsin El Şekür çerçevesindeki eğilimini kıskançlık yada imkanları yaratan benim duygularını içeren El Reşid ve El Aziz isimlerindeki tanımlama ile ilişkilendirmemek gerekir zira bu isimde sadece imkanların gösterişe dönüştürülmüş hali ile imkanlardan hoşnutsuzluk halleri söz konusudur . Şimdi yukarıda bahsettiğimiz yelpazenin hareket alanında nefsin hangi duygularla imkanları kıyaslamaya çalıştığını örneklerle irdelemeye , anlamaya çalışalım .

Sahtekarlık , nefsin imkanları kıyaslarken bünyeyi içine düşürmeye çalıştığı en yoğun vehimlerden birisidir . Bu duygu halk arasında dolandırıcılık manasında da kullanılmakla birlikte gerçek manası neyin gerçekten kar , neyin zarar olduğunu bilemeyen nefsin derin bir vehmidir . Çok uzun zamandır tanıdığımız ve hayatındaki tüm detayları bildiğimiz bir arkadaşımızla iş dönüşü bir yerde sohbet etmeye başlamışken arkadaşımız birden bire yeni bir ev aldım biliyor musun diye hiç beklemediğimiz bir haber verir . Arkadaşımız hiç bilmediğimiz ve beklemediğimiz bir yerden bizim hayal bile edemeyeceğimiz büyük bir imkana kavuşmuştur . İşte bu nefis açısından kabul edilemez durum içimizde derin bir tahammülsüzlüğe ve ağlayacak noktaya getiren mahsuniyete sebep olur . Bu durum nefsin sahtekarlığının apaçık delilidir, arkadaşımızın canı gönülden istenecek yeni bir imkana kavuşma haberi ve Allah ‘ ın takdiri nefis tarafından büyük bir hüsranla karşılanmış , kendisini imkanlar açısından zarar etmiş konumuna getirmiştir . Çok daha basit bir ifade ile nefis kendisi bir imkana kavuştuğunda mutlu yada karlı olacak , bir başkası bir imkana ulaştığında nefis mahzun veya zararda olacak , işte nefsin imkanlar konusundaki genel eğilimi budur .

Çevremizdeki insanlar kendi kısıtlı yada geniş imkanları ile yaşamlarında küçük , büyük değişimler yaşarlar , bunlar hep nefs tarafından kıyas konusu yapılır . Bir arkadaşımız kış başında ve kendimizin de sıkıntıda olduğu bir dönemde çok  güzel bir mont alır veya uzun zamandır bakımsız olan dişlerini yeni yaptırır ve bizimde kendimize bakım yaptırabileceğimiz imkan o an için yoktur , sık sık elbise değiştirir ve bizim bunu yapmaya gücümüz yoktur gibi durumlarda bünyeyi imkanları bize sağlayan yüce yaratıcının takdirine samimiyetle sarılmak ve şükür etme noktasından , halinden derin hoşnutsuzluklara yada şikayetçi olmaya sürükleyen nefsani duyguların oluşturduğu algıları El Şekür ismini anarak bertaraf etmeliyiz . Şöyle tamamlamaya çalışalım nefis imkanları vereni tanıdığı zaman ancak kara geçecek , şükürsüzlüğüne devam ettiği sürece zararda ve hüsranda kalacaktır .

Nefsin bir diğer vehmi de imkanlarla gösteriş yapma , hava atma halidir . Cebinizden oldukça yüklü bir para çıkardığımız anda hemen zihnimize çevremdekiler bunu şimdi görüyor ve imkanlarımın ne kadar na mütenai olduğuna tanık oluyorlar gibi nefsani bir düşünce gelir , işte bu hal nefsin gösteriş takıntısıdır . Yine bir arkadaşımız evindeki duvarların oldukça eskidiğinden bahsederken biz araya girerek benim evin bütün duvarlarını saten ve fayans yaptırdım şeklinde aslında hiç bir kastı olmayan bir ifadede bulunalım , ancak içimizden şu kaydın geçtiğine hemen şahit oluruz , benim imkanlarımın kendisinden üstün olduğunu herhalde fark etmiştir . Bu duyguların içinde de aslında sahtekarlık vardır ancak ben bunların ayrı ayrı yazılmasında fayda olduğunu zannediyorum . Bazen nefis imkanlarını olduğundan üstün gösterme gayreti içindede olabilir . İmkanları sağlık açısından sadece devlet hastahanesinde tedavi olmaya yeterli birinin , ben son check-up ımı şu özel hastahanede yaptırdım şeklindeki anlatıları esnasında zihnine muhakkak , bu harcama gereksiz değil miydi seni bu kadar zora soktu derken bir yandan da yine de iyi oldu insanlar benim imkanlarımın geniş olduğunu düşünsünler şeklinde bir çatışma oluşabilir . Bunun tam tersi durumlarda söz konusudur . İnsanlar benim imkanlarım dan haberdar olmasın diyen nefsin çevresine imkanlarını çok kısıtlı imiş gibi gösterecek ifadelere yöneltme konusunda bünyeye baskı yaptığı hallerde mevcuttur . Halimiz gerçekten şikayetçi olunacak kısıtlı imkanlarla da çevrili olsa ve bunları beyan etsek , asla içimizden bu ismi anmaktan vazgeçmemeliyiz .

Bir de nefsin imkanları kıyaslamaktan yorgun düşerek psikolojiye yansıttığı hoşnutsuzluk hali vardır ki bunu tespit etmek bazen gerçekten zor olmaktadır çünkü derin bir mahsuniyet halidir . Hayattan hoşnutsuz olmak olarak tanımlanabilecek bu duygumuzun nefsani yansıması ” ya ne olacak işte yaşıyoruz ” derken aslında imkanlarım dan hiç hoşnut değilim çok şeyler yapmak istiyorum ama imkanlar kısıtlı demenin psikolojimize taşındığı şeklidir . Her hale ve imkana şükürsüzlük bilinci yoksunluğundan ötürü nefis tarafından yönlendirilen bu duygu bazen hiç fark edilemeden uzun müddet bizi etkisi altına alabilir buna çok dikkat etmeliyiz .

İşte tüm bu imkan kıyasları ile ilgili hallerde biz imkanları bize saylayan yüce yaratıcının tüm verdiklerine şükrümüzün bir nişanesi olarak nefsimizin bu isim çerçevesindeki algılarını El Şekür’ü anarak bertaraf etmeliyiz .