El Melik İsmin Yorumu

İnsanoğlu bilimler tarihi boyunca Allah’ın varlık alemi üzerindeki etkisinin ve onun ne biçimde bu aleme hükmettiğinin araştırmasını yapmaya çalışmış ve bu konuda çeşitli görüşler bildirmiştir . Bu çalışmalar bu konuda çalışan kişilerin görüşlerine bağlı olarak çok derin yorumlar ortaya koymuş ve anlaşılmaları da o derece zor olmuştur . Biz burada bu tartışmalara hiç girmeden Allah’ın varlık alemini yönetmek konusundaki en açık iradesi olan din konusunun nefisteki karşılığını anlamaya çalışacağız . Hayat alışkanlıklar manasında din ve tagut arasındaki alanda süren bir çatışmadır El Melik İsminin yorumunda.  

Nefs yarattığı algılar aracılığı ile alışkanlıklar haline dönüştürdüğü belli bir yaşam biçimini ki biz buna dinsiz bir yaşam diyebiliriz , bünyenin yönetimini ele geçirmek amacı ile yaşam içerisinden resmettiği kendi zevklerine uygun sahnelerin izdüşümünü kendince dinsizliğin bir yolu olan kurguları , yine yaşam biçimi olarak bünyelerimize kabullendirmeye ve bu şekilde bizi dinsiz bir yaşam çerçevesinde yönetmeye çalışır . Nefsin tatminine hizmet eden zevkler ve hazlar derinlemesine incelendiğinde sahte isteklerden oluşmuş bir yaşam biçimi kurgusu olarak tüm yaşamımızı kapsayan çok geniş bir yelpazeyi keyif kavramı ile etkisi altında tutmaya çalıştığı anlaşılır . Durumu çok basit bir biçimde nefsin istekleri yönetmedeki eğilimleri olarak açıklayabiliriz yani nefs ortaya çıkan bir duygusal pozisyonda bir şeylerin olmasını yada olmamasını ister . Örneğin yalnız kalarak kendi alışkanlıklarının keyfini çıkarmak için diğer insanların varlığını istemez , annemler geliyor diyen eşinizin sözlerine aşırı tahammülsüzlükler gösterebilir . Bu kurguda alışkanlıkları tatmini amacı ile istekleri yönetmenin detaylarını tespit etmek ise din olgusuna bağlı olarak geliştirilmiş bir hak davranışlar bilinci ile mümkündür . Ancak bu konuda üstünlük makamları sahibi olan El Melik ve onun hak davranışlar konusundaki iradesine bağlı olarak geliştirilmiş bir iman , nefsin dinsiz yaşam biçimi konusundaki oyununu bozmak için yegane bilinçtir . Burada arkadaşlarıma belki haddimi aşarak şöyle bir tavsiyem olacak , insanın iman gelişimini kendi haline bırakması bazen çok tehlikeli , insan psikolojisini bozabilecek sonuçlar doğurabilir , bu yüzden yavaş ta olsa İslami kaynakları ön yargısız olarak incelemek bu gelişimi sağlamak için en uygun yoldur sanırım .

Şimdi nefsin batıl hazlarını alışkanlıklar üzerinden keyfe yönelmeyi , bünyeye nasıl kabul ettirmeye çalıştığına dair bazı örneklerle konuyu açmaya çalışalım . Nefsin burada yaptığı yegane illüzyon batılın ne kadar cazip olduğunu kullanarak ve davranışların içinden dini soyutlayarak bünyeyi etkisi altına almaktır . Hafta arasında işinizin başında çalışmakta iken bir anda zihninizde ve gözlerinizin önünde hafta sonunda arkadaşlarınızla birlikte yaşayacağınız sonsuz hazlardan oluşmuş , içinde olacağınız mekanların ışıklarından , renklerinden , tatlarından , kokularına kadar , arkadaşlarla birlikte olmanın sıcaklığından , haram helal ayırt etmeksizin tadacağınız zevklerden oluşan bir sahne beliriverir . İşte bu bünyenin zevklerden oluşan alışkanlıklara bağlı olarak ele geçirilme gayretidir , o andan itibaren bünyeyi hafta sonuna ulaştıracak ve bu zevklerin içinde kaybolunacak bir nefsani istek oluşmuş , ne dine ayıracak bir hassasiyet nede onu düşünecek bir iman kırıntısı bırakılmamaya çalışılmıştır . Bu nefsani algı karşısında El Melik İsmini anarak dinimiz konusunda geliştirmek zorunda olduğumuz bilincimizi hatırlamalıyız. 

Nefs bu örnekteki tavrını yaşamın tümünü kapsayacak şekilde uygulamaya sokar . İşinizden evinize dönersiniz son sürat bir yemek yiyiş ve ardından hangi mekana takılıyorsanız orada yine nefsin zevklerine uygun bir biçimde bezenmiş meşgalelerin önünüze geldiğine şahit olursunuz . Burada yine hiç din yoktur . Ancak alışkanlıkların sonucu dilimize giren , laf olsun diye söylenmiş bir kaç dini beyana nefs karşı çıkmaz , nasihatleri ise gelişmemiş imanın boşluğunda duymazdan gelir yada bunlardan hiç bir iz kalmaması için gayret gösterir . Yaşam çok çeşitli faaliyetlerden oluşmaktadır nefsin ise bu yoğunluk içerisinde dini unutturma eğilimi oldukça kolaylaşmıştır . Ancak sağduyu dediğimiz akıl gönül işbirliğimiz yaşamımızda bulunması gereken dini faaliyetlerin referanslarını zihne sürekli sevk eder , işte biz bu anlarda nefsin bu referansları görmezden gelen , örtmeye çalışan etkisini , oluşturmaya çalıştığımız iman bilincimizin de katkısı ile Allah’ın El Melik ismini anarak tüm bu yazıda anlatılmaya çalışılan durumlarda bertaraf etmeliyiz .