PAYLAŞ
El Kabıd El Basıt İsimlerinin Yorumu

El Kabıd El Basıt İsimlerinin Yorumu

Hayatımızın akışı , duygularımızın yer değiştirmesi ile bu duyguların izdüşümü olan algılarımızın sürekli değişkenliğinden meydana gelen süreçlerdir . Duygularımızı yaşarken , bu duyguya dayalı süreçler sonucu ortaya çıkan ve nefsin de kimliğini yansıttığı keskinleşmiş vehimler , içinde bulunduğumuz , hissettiğimiz ruh halimiz olarak açıklayabileceğimiz illüzyon yada nefsani bir aldatmaca olarak belirirler . Yaşamış olduğumuz hiç bir vehme dayalı duygu yada ruh hali kendi başına bir gerçeklik olmadığı gibi sadece nefsin hakka karşı biçimlendirmeye çalıştığı bir bünyenin yine nefs tarafından içine sürüklenmeye çalışıldığı batıl kurgulardır .

Şöyle basit bir açıklama ile El Kabıd El Basıt ismi ile ilgili konuya girmeye çalışalım , hayat mücadelemizi sürdürürken pek çok girişimlerde bulunur ve bunların semerelerini takip ederiz . Bir birleri ile bağlantılı bu işlerin detaylarında bazı konuların çok rahat bir biçimde devam ettiğine şahit olurken bunların zaman zaman içinden çıkılmaz bir şekle dönüştüğünü hissederiz . İşte bu zorluk ve kolaylık dönemlerinin zaman içerisinde belirginleşen ve kendisini derinden hissettiren duygusal hallere dönüştüğünü nefsani bir vehim olarak algılamaya başlarız . Eğer bu algıyı tespit edebilirsek ve gönül akıl işbirliğimiz bu duygusal kavramı isimlendirerek , zorluk ve kolaylıkların yaratıcısını derinliklerimizde gözlemlediğimiz bu batıl vehim karşısında anmamız , hakkın tecellisi , batıl vehmin bertarafı için yine onun lutfu ile yeterli olacaktır . Bu tespiti yapmakta gecikmek ise zorluk ve kolaylık dönemlerinin nefs tarafından kullanılan duygularının taşıyıcısı yada hamalı olacağımız konusunda hiç şüphe olmayacaktır elbette ki bundan şiddetle sakınmalıyız .

Peki bahsedilen zorluk ve kolaylık dönemlerinin nefsani kıyaslara konu olan duyguları için bir çerçeve çizmeye çalışırsak hangi kavramlar bu genel tarif için bir yelpaze oluşturacaktır . Zorluk ve kolaylık dönemlerinin insan bünyesinde nefs tarafından kullanılan iki ana duyguyu tetiklediğini tespit etmekteyiz El Kabıd El Basıt İsimlerinin yorumunda. Bunlar zor dönem birikimlerinin neden olduğu moral bozukluğu yada hayata küskünlük duyguları ile kolaya alışmanın sonuçları olan kolaycılık , kolay elde etme yada hiç emek sarf etmeden müsrif diyebileceğimiz ruhsal durumlardır . İşler bir türlü istediğim gibi gitmiyor , bir şey bu kadar zor mu olur dönemlerinin sonucu ortaya çıkan moral bozukluğu gerçekte nefsin her şeyi kolay etme eğilimin , isteğinin bir sonucudur . Yapmak istediğimiz işlerde çevremizin bizi dikkatli olmamız konusundaki uyarıları dahi nefs açısından moral bozma gerekçesi olarak kullanılacağını da unutmamalıyız .

Bu çerçevedeki kıyaslara bazı örnekler vererek konunun daha rahat anlaşılmasını ve alt kavramlarında bunlara eklenmesini sağlamaya çalışalım . Bir aile babasının ben sizin için ne zorluklara katlandım beyanı o aile içerisinde kendisinden başka hiç kimsenin herhangi bir gayret içerisinde olmadığı gibi bir zihinlere yansıyan vehme sebep olabilir başka bir değişle aile içerisinde tek cefakar odur . Tabii ki bu batıl nefsani bir vehimdir , söz konusu kıyas ise her kes için içinde yaşanılan şartların hissettirdiklerini yada zorluk ve kolaylıkları sadece kendi üstüne alan nefsin hak tanımazlığıdır . Elbette ki zihinlerin yönlendiği böyle bir durumda derhal Allah’ın El Kabıd El Basıt ismi anılmalı , kolaylıkların ve zorlukların yaratıcısının bu tip nefsani algılar karşısında bizden beklediği bilinci nefs yansımalarından arındırmalıyız . Ancak o zaman bu dönemler tevekkülle atlatılabilir .

Hayatı dertlerin ve kederlerin , acıların oluşturduğu bir deveran şeklinde algılatmayı da nefsin gözde büyütme eğiliminin bir tezahürü olarak tespit etmekteyiz . Yaptığımız her işe gözde büyütme eğilimi ile katılmaya çalışan nefs yine yaptığımız işleri bir dert yüklenimi olarak algılamamızı istediğindendir . Her işin kendine göre zorluğu olduğu gibi , kolaylığını veren bir yaratıcısı da vardır . Ancak gözde büyüterek işlere girişmek bizi nefsin istediği kişilik olan dertli sıfatına sokacaktır . Bir namaz kılarken abdesti , temizliği , camide harcanacak zamanı gözde büyüterek eda noktasına getirmeye çalışan nefs bir gün o namazı bize dert olarak algılattırır . Ya şimdi kalk abdest al , temizlen , camide bitmez protokoller gibi gözümüzde büyüyen ibadetlerin arkasında , nefsin onlardan vazgeçirme planı vardır . Yalnız bu ve buna benzer duygularımız çoktur , El Hafız , El Hamid , El Kaviy gibi isimlerde anlatılmaya çalışılan duygular bu ismin çerçevesi ile karıştırılmamalıdır . Bu kural tüm Allah’ın İsimleri için böyledir , çok ince nüanslar gözden kaçırılmamalıdır .