El Hayy El Kayyum İsminin Yorumu

Allah’ın tevhid bilinci üretmek üzere kurguladığı insanoğlu , kendi nefsinin ürettiği algıların tespitinde bireysel bir konumda iken , bu tespitin akabinde diğer bir ifade ile sağduyunun yada gönül akıl işbirliğinin bu algının yarattığı olumsuzluğa müdahalesi ile birlikte , ortak olan gönül aleminde tevhidi yani tekliği müşahede eder . Bunun anlamı şu olsa gerektir ki kimse bir diğerinin nefsinin içinde bulunduğu hali bilemez ve buna yönelik varsayımlarda da bulunamaz . İşte bunun adına kulluk bilinci demekteyiz ve gönül aleminde şahit olunanlar, üstünlük makamları sahibine teslim edilen tevhidi ahkam ile her kesin kendi benliğinde düzeltilen nefsani çıkışların El Hayy El Kayyum İsimleri çerçevesinde bireysel olduğudur.

Başka bir insanın içinde bulunduğu nefsani hali tespit etmeye çalışmak tevhid açısından mümkün olmadığı gibi çünkü üstünlük makamları Allah ‘ a ait olduğundan biz kulluk sınırları içerisinde karşımızdakinin nefsinin eğilimlerini üstünlük kıyasları doğrultusunda doğru isimlendiremeyiz ve nefsin hangi makama talip olduğunu anlayamayız . Bizim yapmamız gereken kendi nefsimizin algılarını tevhid çerçevesinde değerlendirmek ve bunu zikir yoluyla yani Allah ‘ ı algımıza dayalı gerektiği biçimde anarak nefsin talip olduğu üstünlük makamını sahibine tevdi etmektir . Muhatabımıza yaklaşımımız ise sadece El Hayy El Kayyum isminin anılışı ile sınırlı olmalıdır.

Bu konunun en basit bir biçimde açıklanabileceği bir örnekle başlayalım . Birbirimize çok yakın olduğumuz bir arkadaşımızla , her zaman sıcak duygularımızı ifade eden bir tarzda selamlaşmamız söz konusu olsun . Bu arkadaşımız bir gün yanımızdan geçerken son derece mesafeli bir tavır ve soğuk bir eda ile selam vererek yanımızdan geçip gitse , hemen içimizde bir sorgulama başlar . Acaba bir hata mı yaptım , şu andaki işini benden daha mı çok önemsiyor , geçenlerde yaptığım eleştiri hoşuna mı gitmedi gibi sonu gelmez vehimler zihnimizi meşgul eder . Aslında bu yapmaya çalışılan arkadaşımızın içinde bulunduğu durumu , hali , bizim kendi nefsimiz aracılığı ile çözmeye çalışmamızdır . Eğer nefse bu konuda karar verme yetkisi verirsek bizi hiç şüphesiz karşımızdakini yanlış anlama noktasına götürecektir . Buna asla müsade etmemeli ve El Hayy El Kayyum İsminin anmalıyız,

Aynı şekilde yakın arkadaşımızın bize bir davranışımızdan ötürü ” artistlik yapıyorsun ” gibi bir beyanı olsun . Şimdi ona bir karşılık vermek isteriz ancak arkadaşımızın artistlikten kastı nedir ?  Davranışımızdan ötürü kendisinde bize ait bir ukalalık , küçük görme , küçük düşürme , küstahlık vs. duyguya mı şahit olmuştur , ki bunların hepsi ayrı birer nefsani haldir ve zikri farklıdır . Biz asla nefsimizin yönlendirdiği herhangi bir kanaatle arkadaşımızın beyanına karşılık vermemeli önce bu nefsani sorgulama halini El Hayy El Kayyum isimlerini anarak bertaraf etmeliyiz . Arkadaşım benim onu küçük gördüğümü zannediyor gibi nefsani bir yaklaşım onu yanlış anlayarak hatalı bir tutum takınmamıza sebep olabilir .

Şimdi bu konuyu biraz daha değişik bir örnekle açmaya çalışalım , içinde bulunduğumuz topluluğa oradan geçen biri Ahmet nerede diye bir soru yöneltir ve Ahmet ‘ in nerede olduğunu bildiğini zannettiğimiz bir arkadaşımız adama cevap vermeden kafasını çevirerek başka bir tarafa bakar , işte burada nefsimiz devreye girerek öyle bakıp susan adam için ” Ahmet ‘ le aralarında bir problem var herhalde , değer vermediğini göstermek için yada onu değersizleştirmek için ” soruyu sorana cevap vermiyor şeklinde cevap vermeyen adamın nefsinin bir diğerini değersiz gösterme halinde , psikolojisinde olduğunu iddia eden bir sav öne sürer . İşte bu nefsin haddini bilmezliğidir. Belki adam öyle dalgındır ki sorulan sorunun bile farkında değildir . Nefsin haddini bilmezliği kulluk bilincine sahip olmamasındandır . İşte böyle durumlarda biz Allah ‘ ın El Hayy El Kayyum ismini anarak nefsimizi bu bilinçten haberdar edip gelişimine katkıda bulunma durumundayız .

Allah ‘ ın tüm isimleri , Esma ‘ül Hüsna ve nefs kavramlarının bu metinde açıklanmaya çalışılan tüm nefsani hallarin bir başka kişi için yorumu bu ismin hükmü altındadır . Günlük yaşantımızda ilişkilerimizi düzenlerken psikolojimiz El Hayy El Kayyum İsimleri çerçevesindeki çok yoğun etkiler altındadır . İnsanların ve kendimizin yaptığı şeyler , o an için içinde bulunulan haller ilişki kurmada bizi etkileyen nefsani değerlendirmelere açıktır . İnsanın kendini güçlü hissetmesi kavramı ilerde açıklanacaktır , bu hal ile ilgili bir örnek aktarmaya çalışayım ,  işle ilgili bir problem söz konusu iken bir iş arkadaşımıza danışacağımız bir konu söz konusu ise ona bu soruyu sorarken nefsani bir sorgulama başlar ve ” şu anda kendisini güçlü ve kendinden emin hissediyor ” eğer ben bu sorunu şimdi açarsam karşısında ezilirim gibi yaşanmakta olan ve yaşanacak halleri tanımlamaya çalışan algılar söz konusu ise, işte bu nefsani değerlendirmeler nefsin bizi yanlış anlama noktasına getirdiği yerdir . Diğer bir ifade ile başkalarının içinde bulunduğu nefsani halleri değerlendirerek , kulluk bilincinin dışına çıkmak bizi yanlış anlamalar dünyasına sürükler ve biz bu nefsani şirkten , illüzyondan şiddetle sakınmalıyız . Yine bir iş için görüştüğümüz birinin son derece soğuk ve mesafeli davrandığını düşündüğümüzde onun bize karşı şahsi bir tavır sergilediğini , sinirli olduğunu , yüksek sesle konuşarak bizi sindirmeye çalıştığını düşünmek yerine onun halini Allah ‘ a havale etmek doğrusudur . Tabi ki insanların gözlemlenen halleri dikkate alınmalı ancak tespit yapmak yerine edep dairesinde yaklaşılmalıdır .

Son zamanlarda çalışmaları konusunda zorluklar yaşayan bir arkadaşımızı sıkıntılı gördüğümüzde ” kendisini çaresiz , beceriksiz , aciz vs. hissediyor ” şeklindeki tanımlamalardan kaçınmalı ve hiç kimsenin halini , psikolojisini nefsani değerlemelerin konusu yapmamalıyız .  Biz nefsani eğilimleri , algıları zihnimizde , duygularımızda , psikolojimizde bir sorgulama olarak algıladığımızda Allah ‘ ın ismini anarak bu vehmi bertaraf etmekteyiz , Hayy Kayyum çerçevesinde ise bir nefsani düşündürme etkisi vardır , herhangi bir sorgulama ve bunun yarattığı algısal rahatsızlık olmaksızın hal değerlendirmesini düşüncemizde izliyorsak bu ismi anmalıyız .