El Hafız İsminin Yorumu

İnsanın nefsani duygulara sahip olmasının hikmeti Allah ‘ ın varlık alemine kendi varlığını yani tevhidi , tekliği öğretmeyi murad etmesidir . Tevhid hakkın davranışlar manasında kendisini tarifidir . Tüm davranışlarınızı tevhid yada tekliğe uygun uyarlayın isteğinden kasıt , kainatta benim varlığımı kıyas alarak istemediğim davranışlarda bulunmak sizi , beni tanıyamama bedbahtlığının muhatabı kılar teklifidir . İşte insanın en büyük handikabı tevhidi ve akaidi yani inanış biçimini davranışa dönüştürme gerekliliğini yok saymaya çalışan nefsani duyguları ile hak arasındaki mücadelesidir .

İnsan kendisine tanınmış süreyle sınırlı olarak bir yaşam sürdürmektedir . Peki yaşananlar neyi ifade etmektedir . Nefsani duyguların ürettiği tüm tahammülsüzlüklere rağmen Allah ‘ ın her halde hakkı takip edin uyarısı , her şeyde bana şehadet ediyorsunuz beni anlamaya devam edin , benim sınırlarımı koruyun ancak bu şekilde tekamül edersiniz manasındadır .

Tevhid ve akaidi yok saymaya çalışan nefsani hallerin , isteklerin yapmaya çalıştığı , sağduyunun koruma gayreti içinde olduğu sorumluluk ve itaat bilincini diğer bir ifade ile Allah ‘ ın hakkı takip edin teklifini etkisiz hale getirmektir . Nefsin kendine ait olmayan üstünlük makamlarına talip olması ve aşağılanmayı kabul eden batıl vehimleri , hakkı temsil etme sorumluluğumuzun göstergesi olan tevhide bağlılığımızı sorguladığı hareket alanıdır . Biz vehimleri irdeleyerek tevhidi kavrarız .

Nefsin insan bünyesini dönüştürmeye çalıştığı hiç bir şeye karşı sorumluluk duymama eğilimi , günah , sevap , haram ve helal çerçevesinden oluşan İslami sınırları diğer bir ifade ile hak davranışları umursamazlık , ilgisizlik , boş vermişlik gibi duyguları sürekli yine bünyeye hakim kılmaya çalışarak  sorumsuz bir bünye yaratmayı amaçlamasından anlaşılır . Sorumlulukları görmezden gelerek ve hafife alarak bize algılattırmaya çalışan nefs , sokaklarda hiç bir kurala , kaideye tabi olmaksızın sorumsuzca dolaşmaktan ne kadar hoşlandığını beyan eden algıları ile sorumsuz bir bünyeyi ancak kendi zevklerinin peşinden koşturarak elde ederim eğilimi ile kendisini ele vermektedir .

Şu konuya büyük bir hassasiyetle dikkat etmeliyiz ki nefs hak konusunda gerçek manada oluşturamadığımız sorumluluk bilincimizden kaynaklanan tüm zaaflarımızı kullanacaktır . Eğer bilincimizi dinimizin gerektirdiği gibi tahkiki iman düzeyine ulaştırmazsak , diğer bir ifade ile onu anlayıp yaşamımızın davranış biçimi haline dönüştürmezsek , kısacası ciddiyetinin farkına varmazsak , nefs bu eksik bilgi alanını , hassasiyet zaaflarını günah , sevap zemininde boşvercilik eğilimi ile dolduracaktır . Kul hakkının ne kadar önemli bir alan olduğunu bilince dönüştürememiş biri konumunun gereği kamu malını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanırken zihnine düşen gönlünün ve aklının yani sağduyusunun ” bu kamu malı ne yapıyorsun ” şeklindeki teklifine nefsani olarak ” aman boş ver ben mi düşüneceğim ” şeklinde cevap verecektir . Hafız isminin her şeyi takip eden emir sahibi olduğunu asla unutmamalıyız . Emir sahipleri de tüm emirlerini gönül aleminin sahibi olan Allah’ın emirlerine uygun vermesi gerektiği gibi emir alanlar da aldıkları emrin hakka uygunluğunu gönüllerinde inceleyerek emre itaat etmelidirler , böylece her emir Allah’a ulaşır .

Bu yüzden hak davranışları yerine getirmemiz gereken dönemlerde örneğin komşu hakkını koruma , hasta ziyareti, misafirlik , ibadetleri yerine getirme gibi sayılamayacak kadar çok hak davranış karşısında nefsin ilgisizce , boş vermiş sorumsuzluk eğilimlerini hissettiğimizde , tespit ettiğimizde , haram ve helal ayrımına umursamazlıkla yaklaşma eğilimleri sırasında ( aman boş ver gibi ) mutlaka El Hafız ismini anmalı ve yerine getirilmesi gereken hak davranışı dağarcığımızdan arayıp çıkarmalıyız .

Peki bu dağarcığı oluşturan bilgilerin kapsamı nedir . Tevhidin insanlık alemine yayıldığı hak davranışları bize sunan iki kaynak vardır , Kur ‘ an ve Peygamberimizin ( sav ) sünneti . Şöylede söylemek mümkün olabilir sağduyunun , nefsin tekamül görevindeki bilgi kaynakları , hak davranışlar külliyatı Allah ‘ ın sınırlarını ifade etmesi ve yine onun izniyle bu iki tevhid örneğidir .