PAYLAŞ
El Darr El Nafi İsimlerinin Yorumu

El Darr El Nafi İsminin Yorumu

İnsanın maddi dünyası , hiç bir ayrım olmadan tüm bireyler için çok önemlidir ve maddiyatının yada malı , mülkü , parasının hayat içerisindeki seyri , ki bunlar hiç kuşkusuz zaman zaman değer değiştirir , bazen bunların artacağını çağrıştıran önceden kendisini belli eden faydaya dair ip uçları oluşurken , bir diğer zamanda da malının mülkünün zarar görebileceğine dair sinyaller ortaya çıkabilmektedir . Bunu şöyle ifade edebiliriz , kendisinin mal mülk alemi ile insanın bu dünyaya bağlılığı arasında çok yakın bir ilişki oluştuğunu söylersek herhalde çok yanlış bir söz etmiş olmayız . Hiç şüphesiz ki insanın yaşamdaki ticari ve hukuki ilişkilerinin gereği , olması kaçınılmaz  mal mülk hareketleri ile mala , mülke ve  dünyaya ve malına bağlılık , düşkünlük duygusunun oluşumundaki gerçek fail de nefsimizdir . İşte El Darr El Nafi İsimlerinin çerçevesini çizecek ana kavramlar nefsani eğilimler bunlardır.

Allah’ın , insanın yaşamı boyunca edinebileceği malı , mülkü yada tam tersi kaybedebileceklerini , bu tanıma bağlı olarak karşılaşabileceği fayda ve zararı oluşturacak vesilelerin yaratıcısı olduğu , bu isimler için öncelikle bilinmesi gereken ana düşüncedir . Rabbimiz bunu yaşam içerisinde bizim sınavımız açısından çeşitli şekillerde uygulayabilir , gerek kendi elimizle yaptıklarımızdan ötürü bir darlık oluşturur , gerek imtihan gereği bunu bollaştırır veya bunları bir hikmet üzere bizim bilemeyeceğimiz bir nedenle yapar , burada insanlığı ilgilendiren ana konu elde var olanlar ve değişimler karşısında alacağı tavır , bu olaylar karşısında oluşturacağı kişilik özellikleridir , daha doğrusu nefsini biçimlendirebilme becerisidir . Çünkü nefsin dünyaya olan düşkünlüğünü ilgilendiren gelişmeler insan bedeninde büyük depremler şeklinde hissedilebilen duygular aracılığı ile ortaya çıkabilir , biz bazen bu duyguları oluşturabilecek olayların gelişebileceğini hissettiğimizde ona şu karşılıkla yanıt verme eğilimindeyizdir ” gözünü toprak doyursun ” . Bu konudaki nefsani eğilimler o kadar kuvvetlidir ki , çok zengin olmamıza rağmen , kaybedebileceğimiz en küçük maddi değer karşısında ”  canımız gider ”  şeklindeki ifadeleri kullanırken , en küçük fayda karşısında da  ” Allah be ” gibi sözlerle kendimizi kaybettirecek duygusal algıların muhatabı oluruz . Söz konusu nefsani eğilimlerin El Darr El Nafi İsimleri ile bertaraf edilmesi gereği de şüphesizdir.

Ekonomik yapınızın üzerine koyabileceğimiz , düşüncelerimizde üreyen yeni bir perspektifle  elimizde var olan enstrümanları farklı kullanarak , maliki olduğumuz mal varlığının üzerine oldukça değerli yeni bir ev alabileceğimize dair , o ana kadar hesap etmediğiniz yeni bir hesap şeklinin ortaya çıkışında bir anda bütün dünyayı sinemize sığdırma isteğimize eşlik eden , göz bebeklerimizi büyüterek , yerinden oynatan bir duygunun tanığı olduğumuz anlar vardır , işte bu bedenimize yayılan bütün dünyanın malını istiyorum benzeri gözü doymaz bir hırçınlık , nefsin bu dünyanın mülküne ait sevgisini , bağlılığını  , eğilimini kısacası hasisliğini ifade edilebilecek bir vehimlerdir . Bu örneğin tam tersi de , yani şöyle bir senaryo aynı nefsani duygunun içinde olduğu yelpazenin diğer yanıdır , yeni bir iş kurduğunuz dönemde tahminlerinizin ötesinde meydana çıkan çok ciddi bir nakit ihtiyacı , yeni almış olduğunuz ve çok sevdiğiniz son model arabanızın satılmasından başka , seçenekler arasında ortada çözüm bulunmadığına dair bir senaryo yazalım . Bu öyle iç acıtıcı bir hale dönüşebilir ki yeni arabamızdan ayrılacak olma ihtimali , özenle kurduğumuz ve her şeyin mükemmel olmasına yönelik tüm hayallerimizin yok oluşunun başlangıç noktası olmaya dönüşmekte , bir yandan çok sevdiğimiz ve düşkün olduğumuz arabamızın elimizden gitme ihtimali , diğer yandan her şeyin kusursuz olmasına göre programlanmış hayatımızın yara almaya başlıyor olması , bize çok büyük üzüntülerin kapıda olduğunu hissettirmektedir . Hayatımızda içinde bulunduğumuz koşulları daraltacak ve ferahlatacak El Darr El Nafi olan bir yaratıcımız olduğunu her daim hatırlayarak onu anmalıyız bu tip durumlarda.

Aslında anlatmaya çalıştığımız bu duygu yelpazesinin arkasındaki ana tema , sahip olduğumuz maddi olarak ifade edebileceğimiz neyimiz varsa , bunun nefsani olarak yorumu , bizi hayatta ayakta tutan gerçek nedenlerin maddi varlığımız olduğu vehmi , çözümlemesidir . Nefs bu yüzden hasis bir eğilim sahibidir , bu duyguyu cimrilikle karıştırmamak lazım , bahsedilen malımı kaybedersem ben mahvolurum yanılgısıdır . Bu sebeple nefsimiz her hangi bir şekilde malımıza gelebilecek her türlü zarara karşı korkunç tepkilere sürükler insanı , arabamızın kapısını hızla çarpan arkadaşımıza , evimize misafir gelen akrabamızın çocuğunun yeni aldığımız televizyonun sehpasına elindeki oyuncak kılıçla hızla vurduğunda , ayakkabımıza yolda yürüyen biri farkında olmadan telafi edilmesi zor bir zarar verdiğinde gibi , olayların yaşanma anında söz konusu eşyalarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan sinirlenme içerikli nefsani algılar zihninize yansıdığında , yine nefsin dünyaya meyletmiş tüm eğilimlerinin en küçük vakıaları bile kendisini tüm malından mülkünden edecek gibi bir duygu yanılgısının içerisinde olduğunun işaretidir .

İşte böyle malın mülkün bizi dünyaya bağlayan ve onların sayesinde güven içerisinde yaşadığımıza dair eğilimlerin ana konu olduğu vehmi daha doğrusu nefsani hasisliği , mal varlığının kendimizi her türlü felaketten koruyacağına ve onun asla kaybedilmemesi gereken bir teminat olduğuna dair var olan duygusal yanılgı yada sahte aşk , Allah’ın istediği anda hesabı mümkün olmayan mal varlıklarını yok edebilecek vesileleri , yada bize ulaşabilecek maddi bir faydanın da kimse tarafından engellenemeyeceği gerçeğini bilinç haline dönüştürerek , böyle durumları yaşadığımız nefsani haller karşısında Allah’ın El Darr El Nafi ismini anarak gönlümüzü dünya eğiliminden feraha kavuşturmalıyız .