PAYLAŞ
El Bedi İsminin Yorumu

El Bedi İsminin Yorumu

Hakkın insanların davranış iradelerini kullanırken ısrarla üzerinde durduğu konu , bana uyarak tüm varlık alemine örnek  olun önermesidir , çünkü Allah her yaratıcıda olması beklendiği gibi kendi var ettikleri üzerindeki iradesine şahit olmak ister . Hiç kuşkusuz kimin daha iyi örnek olduğu konusundaki kıyaslamalar sadece nefsani eğilimlerdir ve bizlere benim davranışlarım hakka en uygun olanıdır , bu sebeple ben hakkı temsil konusunda diğerlerinden üstünüm yada hak kim , benim temsilci olma ihtimalim ne kadardır gibi kendisini karamsar bir tutumla ele alan yaklaşıma tevhidi bir kapı yoktur , daha doğrusu bu tip değerlendirmeler tüm Esmaül Hüsna da ana meselelerin nefsani yanını gösteren ifadelerde olduğu gibi yok hükmündedir . Tabii ki bu bizim hakkı örnek alarak davranışlar geliştirmemize engel teşkil edemez , biz en doğru davranışları , kendimizi kıyaslamadan başarırsak , üstümüze düşen görevi yerine getirmiş oluruz .

Allah varlık alemi için bir yaratış üzeredir ve yarattığı her şeyi konusu ile ilgili olarak kemali noktaya ulaşma becerisi ile kurgular , insan zaman içerisinde fiiller üretmek şeklinde bir yaradılış özelliğine sahip olduğundan , ürettikleri konusunda bir ilk örneğe ihtiyacı vardır ki bu sebeple Allah’ın kemal noktasındaki kusursuza yaklaşılma beklentisine cevap verebilsin . İşte insana davranışlarını biçimlendirme konusunda örnek olacak tasarım , hak külliyatıdır . Kur’an , hadis gibi İslami kaynaklar .

Bu kısa açıklamanın ardından El Bedi isminin duygu ve düşüncelerimize sızan nefsani algılar açısından değerlemesine , yorumuna gelelim . Nefis hangi duygu ve düşüncelerin arkasına saklanarak bizi İslamın inceliklerini örnek almak konusunda yanıltmaya çalışır ve bizi içerisine almaya çalıştığı senaryonun yada illüzyonun çerçevesini çizen kavramlar hangileridir .

İnsanın iradesine bırakılmış iki seçeneği olan bir davranış alanı vardır , burada unutulmaması gereken bir noktayı mutlaka not etmeliyiz , insan davranış kararının alınmasında nefse asla fail olma hakkını veremez bu müşriklik emaresidir, yani nefsi fail yapamaz , elindeki ikinci seçenek ise hak doğrultusunda davranmaktır ki burada da hakkın bir sahibi olduğundan kendisine ait her hangi bir unsur yine fail değildir , yani ruhu ve gönlü fiil mertebesinde değildir . Fail , hakkın sahibi olan Allah dır ve biz ancak onun emirleri doğrultusunda davranışlarımızı ilk örneğe yaklaştırmakla mükellefiz .

Kendi iradesinin doğru olduğu konusunda ait olduğu bünyeyi ikna çabaları içerisinde olan nefsin gerçekte yapmak istediği , asli iradeyi yada hakkı , idrak yani bilinç mertebesine yerleştirmeme illüzyonudur . Gerçekleştirilecek her fiile kendi yanlış eğilimlerinin varlığını aktarmak , ancak bünyede idrak halinin yükselmesini engellemekle mümkün olacaktır , nefis bunun farkındadır , diğer bir ifade ile kendisinin her hali karda haklı olduğu iradesini canlı tutmak ister . Kendince haklılığını sürdürmek konusunda gösterdiği eğilim ise inat halidir . İnsanların kendi hatalarını düzeltebilmesi için yaratıcının , aralarında hakkı anmalarına vesile olacak şekilde dizayn ettiği eleştiri yapmak ve öz eleştiri , İslami ifadesi ile kendini kınama farkındalığı , nefis tarafından inatla görmezden gelme şeklinde örtülmeye çalışılacaktır .

Şöyle bir örnekle konuyu açmaya çalışalım , insan muhakkak ki kusursuz bir varlık değildir , eleştiri konusu olabilecek bir hatanızın varlığını kabul edelim , söz konusu hatanın içinde bulunduğunuz topluluk içerisinde fakat siz işaret edilmeden arkadaşlarınız tarafından tartışıldığını düşünün . Arkadaşlarınızın sizin de aynı hata içesinde olduğunuzu kasıt etmemesine rağmen konunun konuşulmasından bir süre sonra rahatsızlık hissetmeye başlayacağınız açıktır , çünkü benliğiniz asla hatasının yüzüne vurulmasından yada dile getirilmesinden hoşlanmayacaktır . İşte o esnada kendinizle yüzleşme bilinciniz harekete geçerek , insanı hatasıza yaklaştıracak en doğru örnek olarak hak külliyatının varlığını hatırlamalı ve hatalarımızı düzeltmenin en doğru yöntem olduğu konusundaki tereddütlerimizi yok edecek olan El Bedi ismini anmalıyız .