El Baki İsminin Yorumu

Allah , şirk senaryosu içerisindeki nefsani eğilimlerin dünyaya bağlılık vehmiyle hiç bir şey ifade etmediğini Baki ismi ile varlık alemine bildirmektedir . Dünyaya duyulan bağlılıktan ve buna bağlı nefsani tatminler için gerçekleştirilecek davranışlardan zaten eninde sonunda yok olacak varlık alemi için bir bir fayda yoktur . Ancak dünyaya duyduğu bağlılıktan alacağı tatminlerden başka bir şey düşünmeyen nefs sağduyumuzun ahiret bilinci konusundaki uyarılarını bize unutturmaya çalışarak dünya eğilimi konusundaki elindeki en etkili kozu algılar halinde sürekli bünyeye yönlendirir . Nefsin dünya eğilimi , bağlılığı , sevgisi konusunda ahireti unutturmak pahasına kullandığı bu duygu sonu gelmez heyecanlar , kısaca dünyaya karşı duyulan heyecan  eğilimidir .

Hiç şüphesiz varlık aleminin yok oluşundan sonra insan için muteber olarak kalacak tek şey dünya hayatında yerine getirdiği hak davranışlar bütünüdür . İşte nefsin kaçamak algılarla sorguladığı cennet , cehennem gerçeğininde temelinde yatan ilke ahiret bilincinin kendisine çok iyi kavratma gerekliliği düsturudur . Bilinçten yoksun bir biçimde acaba ben hangisine giderim , onun davranışları şuraya gitmeyi gerektiriyor gibi hafife almalar bu bilinç konusunda nefsi ne kadar çok eğitmemiz gerekliliğinin göstergesidir .

Hak bir davranışla , nefsin dünya eğiliminin , tatmininin aynı zamana denk geldiği dönemlerdeki sonu gelmez heyecanlar algılarına çok dikkat etmeliyiz . Bir arkadaşımızın ailesinden vefat eden birisinin haberi ulaştığı anda biz gezi amaçlı bir yolculuğa hazırlanmakta olalım . Nefs o gezinin heyecanını öyle cazip hale getirir ki bizi hiç farkına varmadan cenazeye icabet görevinden vazgeçirmek için her şeyi yapar . İşte böyle hakkı yerine getirme noktalarında dünyevi zevkleri tercih etmeyi bize vaz eden nefsani algılar karşısında El Baki ismini anarak nefsin bize unutturmaya çalıştığı sorumluluklarımızı ona hatırlatmalıyız .

Bu duyguyu biraz daha iyi tanımlayabilmek için bir iki örnek vermeye çalışacağım . Nefs eğlenceyi , iyi vakit geçirmeyi doyumsuzca yaşamayı , elde edebileceği tüm hazları tatmayı muhakkak ki çok sever . Günü birlik bir tatile gittiğinizi düşünün tüm gün boyunca nefsin hoşuna giden her türlü hazzı  yaşadığınızı ve geri dönüş yolunda çok güzel bir beldenin trafik işaretini gördüğünüzü , işte oraya gitme konusunda sonu gelmez heyecanlar yeni hazlar duygusunu tüm benliğinizde hissettiğiniz an nefsin doyumsuzluğunun yansımasıdır, velev ki zamansızlıktan bu yol ayrımı es geçildi , işte bu sefer tam tersi dünyayı elde edememiş olmanın verdiği yoksunluğu algılaştırır nefs , bu heyecan fırtınasının sebebi ahiret bilinci yoksunluğu diğer bir ifade ile bu dünyada sonsuz tatminler olmadığıdır .

Kendinize yeni bir ayakkabı , son derece lüks deniz kenarında bir villa , yeni bir araba aldığınızda , yoğun işlerinizin arasında uğraşırken aklınızdan biraz sonra eve gideceğim , bilgisayarın başına oturur sörf yaparım derken dünyaya ve dünyevi işlere karşı , nefs tarafından dünyayı bize sevdirmek kaygısı ile sürüklediği heyecan duygusu , dünyaya hakk haricinde hiç bir şekilde meyil göstermeme gerçeğini unutturmamalıdır , o da ancak bu dünyada yaşama takdirinin gereklerini yerine getirecek kadar olmalıdır .

İşte bu sonu gelmez heyecan algıları , benlik tatmini peşindeki nefsin öğrenmesi gereken ahiret bilinci açısından El Baki ismi ile bertaraf edilmeli bu dünyanın herhangi bir değer ifade etmesi için  hakk davranışlar ona iyice bellettirilmelidir . Kısaca El Baki ismi bize hak davranışlar konusunda heyecan duymayı öğretir .