Cuma, Temmuz 21, 2017

 

 

 

 

 

Allahın 99 İsmi, Esmaül Hüsna ve Tasavvuf

Duygu, düşünce ve psikoloji dünyamız, insan kompozisyonunun tüm hallerinin bir göstergesi olduğu gibi, davranış kararlarımız üzerinde kimliğini tescil ettirmeye çalışan benliğimizin de karakteristik tüm özelliklerini gözlemleyebildiğimiz  sübjektif yönlerimizdir. Evet, benliğimizin bizi etkisi altına almaya çalışan eğilimlerinin bir kişiliği vardır. Duygularımızın tümünü ifade ederken kullandığımız kavramların arka planında çeşitli illüzyonlarla örülmüş, gerçeğinde takdiri bizlerden saklamaya çalışan ve tartışmaya açan hikayeleri ile yanılgı alanları yaratan benliğimiz bulunmaktadır. Allahın 99 İsmi, Esmaül Hüsna ve Tasavvuf muhteviyatındaki yazılarımda, duygu, düşünce ve psikolojimizdeki söz konusu nefsani yansımaların mevcudiyeti ve kişilik özellikleri ile ilgili derinlik tespitlerinin ayrıntılı bir incelemesini bulabilirsiniz. Ayrıca algı olarak ifade etmeyi doğru bulduğum nefs yansımaları karşısında, Allahın İsimleri çerçevesinde zikir ya da anış esaslı olarak nasıl bir algı yönetimi yapabileceğimizi de detaylı bir biçimde anlatmaya gayret edeceğim.

TASAVVUF

Nefs ve Nefis Bazen insan nefsinin iflah olmaz bir suçlu olduğunu çağrıştıran düşüncelerimizin etkisi altında kalırız. Onun her türlü tahammülsüzlükleri içeren eğilimleri, bizi onunla aramıza...

SUFİZM

İslam ve Sufizm İnsanın kendisi ile olan yolculuğu öylesine farklı boyutların derinliklerine uzanır ki , kendisinin ne ifade ettiğini anlaması oldukça zor olabilmektedir . İç...

Duygularımızı yönlendiren ve hayatımızı yöneten yaşadığımız olaylar karşısında nasıl bir tavır almamız gerektiğini sürekli düşünürüz . İç dünyamız , kendi dışımızda meydana gelen olayların...

ALGI

Allah Algısı İnsanın içinde var olduğu dünyaya kendisini ifade ederken yada varlık alemine davranışları ile yansıma aşamasında hangi duygu ve düşüncelerin etkisi altında kaldığını düşünmesi çok önemlidir . O var oluş iddiasının gerekçelerini hazırlarken ,...

Algı Yönetimi İnsanın , bir araya gelerek insan olduğunun farkına varmasına neden olan , manevi yönleri ve bu manevi olguların iç dünyasında oluşturduğu ilişkiler aleminin çözümlenmesi gereği , yine kendisini anlayabilmesinin yegane yoludur ve bunu...

Algı Psikolojisi İnsanlar , aralarındaki gönül bağı aracılığı ile varlıkların birliği yada teklik felsefesinin birer temsilcisidir . Söz konusu vekalet doğrultusunda da varlık aleminin sahibinin bu konudaki beyanlarına uygun şekilde davranış biçimleri oluşturmakla yükümlüdürler ....

Algı Nedir ? Tasavvuf alimlerinin üzerinde görüş birliği ile teyit ettikleri bir ifade vardır “ zaman ve mekan kavramları benlik yada nefsin yaratılması ile varlık bulmuşlardır “ . Pek iyi neden nefsin yaradılışı bu kavramların...

Algılar ve Gerçekler İnsan , iç alemindeki manevi unsurların arasındaki ilişkilerin bir sonucudur . Başka bir ifade ile söz konusu unsurları ne kadar iyi yönetebildiği ile ilgilidir insanlığı . Söz konusu algılar ve gerçekler arasındaki çatışmanın...

ENGLISH ARTICLES

Uniqueness or Oneness ( unification – tawheed ) are reflections of a unique philosophy among men, which is spread through the word of heart....

As people tries to express themselves in the world they live in or reflect themselves on the outside world by means of their behaviors;...

Throughout the history, Man has lived in a conceptual world, which is comprised from reflections of all incidents, events and facts that Man has...

The Self and Ego The ability to sense the actors and influences which create emotional, psychological and ideological illations while causing the ever-changing attitudes and...

Allah’ın İsimleri – Arapça

 • el-alim
 • el-aziz
 • el-bari
 • el-basit
 • el-cebbar
 • el-fettah
 • el-gaffar
 • el-hafid
 • el-halik
 • el-kabid
 • el-kahhar
 • el-kuddus
 • el-melik
 • el-muheymin
 • el-muizz
 • el-mumin
 • el-musavvir
 • el-mutekebbir
 • el-rafi
 • el-rahim
 • el-rahman
 • el-rezzak
 • el-selam
 • el-vehhab

 • el-adl
 • el-aliyy
 • el-azim
 • el-basir
 • el-celil
 • el-gafur
 • el-habir
 • el-hafiz
 • el-hakem
 • el-hakim
 • el-halim
 • el-hasib
 • el-kebir
 • el-kerim
 • el-latif
 • el-mecid
 • el-mucib
 • el-mukit
 • el-muzil
 • el-rakib
 • el-sekur
 • el-semi
 • el-vasi
 • el-vedud

 • el-bais
 • el-evvel
 • el-hakk
 • el-hamid
 • el-hayy
 • el-kadir
 • el-kaviyy
 • el-kayyum
 • el-macid
 • el-metin
 • el-muahhir
 • el-mubdi
 • el-muhsi
 • el-muhyi
 • el-muid
 • el-mukaddim
 • el-muktedir
 • el-mumit
 • el-samed
 • el-sehid
 • el-vacid
 • el-vahid
 • el-vekil
 • el-veliyy

 • el-afuv
 • el-ahir
 • el-baki
 • el-batin
 • el-bedi
 • el-berr
 • el-cami
 • el-darr
 • el-gani
 • el-hadi
 • el-mani
 • el-mugni
 • el-muksit
 • el-muntekim
 • el-muteali
 • el-nafi
 • el-nur
 • el-rauf
 • el-resid
 • el-sabur
 • el-tevvab
 • el-vali
 • el-varis
 • el-zahir
 • malikul-mulk
 • zulcelal-i-vel-ikram

ZİYARETÇİLERİMİZE

Bu yazıyı takip etmeye karar veren arkadaşlarıma öncelikle ana sayfadaki giriş bölümünü okumalarını öneririm . İsimlerin açıklamalarındaki ilk paragraflar genel bir tanım yapmak gayesi ile biraz karmaşık gibi gözükmekle beraber okunarak ve devamındaki örneklerle örtüştürülmesi son derece faydalı olabilir . Son olarak bu metni sakin bir dönemde ve kendi duygularınızla karşılaştırarak okumanızda önemli yarar olduğunu düşünmekteyim . Saygılarımla

SİTEMİZ HAKKINDA

Bu sitedeki metinde anlık algılarımıza bağlı olarak gönül, nefs ve Allah’ın isimleri arasındaki ilişki nispeten farklı bir bakış açısıyla enfüsi olarak irdelenerek anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Günlük dilde kullandığımız , duygularımızı tanımlayan kavramlara arama butonundan ulaşabilirsiniz . Bu yazı dizisi hiç şüphe yok ki defalarca yeniden gözden geçirilmeye muhtaçtır . Buradaki metinler de sadece duygu , düşünce ve psikoloji içerisindeki nefs yansımalarını tespit etmekte ip ucu olabilirler. Tabii ki doğrusunu Allah bilir. Geçmiş isimlerde çalışmalara bağlı olarak
güncellenmektedir . Saygılarımla

ENGLISH ARTICLES

Uniqueness or Oneness ( unification – tawheed ) are reflections of a unique philosophy among men, which is spread through the word of heart....

Pin It on Pinterest

Paylaşım
Bunu Paylaşın